PRINCIPAL ACCOUNTANT

Employer
Vale of Glamorgan Council
Location
Various
Salary
Pay Details: Grade 11, Scale Points 40-43, £43,857-£46,845
Closing date
7 Dec 2021

View more

Sector
Local council

The Vale of Glamorgan Council is a high performing and progressive organisation and the Accountancy function plays a vital role in delivering key financial information to the Council’s decision makers and stakeholders. Adopting a customer first mindset, the accountancy team provide high quality advice to enable the identification of financial challenges and opportunities.  We are seeking a dynamic and enthusiastic individual that has an obvious passion for working in public finance. In return we offer a competitive salary and a flexible working environment that will enable you to grow and develop your skills set.

Description:

To provide and manage the delivery of accountancy services for a range of Council services, including the preparation of revenue and capital estimates, monitoring statements, final accounts and technical financial support.

Closing date: 07 December 2021

Prif Gyfrifydd

RES00154

Manylion Cyflog:  Gradd 11, PCG 40-43, £43,857-£46,845

Oriau Gwaith / Patrwm Gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Prif Weithle:  Amrywiol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn sefydliad sy'n perfformio'n dda ac sy’n flaengar ac mae'r swyddogaeth Cyfrifeg yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o roi gwybodaeth ariannol allweddol i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn y Cyngor a hefyd i randdeiliaid y Cyngor. Gan fabwysiadu meddylfryd cwsmeriaid yn gyntaf, mae'r tîm cyfrifeg yn rhoi cyngor o ansawdd uchel i sicrhau y gellir nodi heriau a chyfleoedd ariannol.  Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig y mae ganddo awch i weithio ym maes cyllid cyhoeddus. Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol ac amgylchedd gwaith hyblyg a fydd yn eich galluogi i dyfu a datblygu eich sgiliau.

Disgrifiad:

Darparu a rheoli'r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyfrifeg ar gyfer ystod o wasanaethau'r Cyngor, gan gynnwys paratoi amcangyfrifon refeniw a chyfalaf, datganiadau monitro, cyfrifon terfynol a chymorth ariannol technegol.

Dyddiad cau: 07 Rhagfyr 2021

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert