PRINCIPAL AUDITOR

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
GRADE 09 (£37890.00 - £40876.00)
Posted
07 Jan 2021
Closes
07 Feb 2021
Ref
RES00506
Sector
Local council
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About The Service

As a lead authority for auditing and investigative services, the Internal Audit Section is offering a unique opportunity for an enthusiastic and highly motivated individual to join the team. We are looking to appoint a professional auditor who is committed to providing quality services to clients in accordance with the Public Sector Internal Audit Standards.
 
About the job

The successful candidate will be expected to provide sound assurance and advisory services in a range of high-risk areas, and lead on the design and delivery of detailed system, financial and investigative audits. You will be able to work to strict deadlines with minimum supervision, and effectively supervise a small team of auditors.

You will assist the Audit Manager and Group Auditor in promoting high quality service delivery and contribute to the development of new working techniques and practices.

You will also act as a Relationship Manager with Directors in nominated areas of the Council, working as a key point of contact to ensure effective audit planning, assurance and support.
 
What We Are Looking For From You

You must be a member of a relevant professional body e.g. CCAB, AAT, IIA and be able to demonstrate knowledge and experience of auditing principles, practices and modern audit techniques. Experience of internal audit within the public sector would be an advantage.

All applicants will need an enquiring mind, good communication skills and an ability to produce work of a consistently high standard.
 
Additional information

This post is subject to a Disclosure and Barring Service Enhanced check.

This vacancy is suitable for job share.

Access to a vehicle and holding a full valid driving licence is desirable.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Due to the current COVID-19 circumstances the interview process for this role will be held on a virtual basis using an appropriate online platform.

Closing date: 29/01/2021

Job Title: PRIF ARCHWILYDD
Job Number: RES00506
Grade: GRADE 09 (£37890.00 - £40876.00)


Am Y Gwasanaeth

Fel awdurdod arweiniol ar gyfer gwasanaethau archwilio ac ymchwilio, mae’r Adran Archwilio Mewnol yn cynnig cyfle unigryw i unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant ymuno â’r tîm. Rydym yn awyddus i benodi archwilydd proffesiynol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon i gleientiaid yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.
 
Am Y Swydd

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwasanaethau sicrwydd a chynghori cadarn mewn amrywiaeth o feysydd risg uchel, ac arwain ar gynllunio a chyflwyno archwiliadau system, ariannol ac ymchwiliol manwl. Byddwch yn gallu gweithio o fewn terfynau amser llym heb lawer o oruchwyliaeth, a goruchwylio tîm bach o archwilwyr yn effeithiol.

Byddwch yn cynorthwyo’r Rheolwr Archwilio a’r Archwilydd Grŵp i hyrwyddo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth o safon uchel a chyfrannu at ddatblygiad technegau ac arferion gwaith newydd.

Byddwch hefyd yn gweithredu fel Rheolwr Cysylltiadau â Chyfarwyddwyr mewn rhannau enwebedig o'r Cyngor, gan weithio fel pwynt cyswllt allweddol i sicrhau cynllunio, sicrwydd a chymorth archwilio effeithiol.
 
Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwasanaethau sicrwydd a chynghori cadarn mewn amrywiaeth o feysydd risg uchel, ac arwain ar gynllunio a chyflwyno archwiliadau system, ariannol ac ymchwiliol manwl. Byddwch yn gallu gweithio o fewn terfynau amser llym heb lawer o oruchwyliaeth, a goruchwylio tîm bach o archwilwyr yn effeithiol.

Byddwch yn cynorthwyo’r Rheolwr Archwilio a’r Archwilydd Grŵp i hyrwyddo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth o safon uchel a chyfrannu at ddatblygiad technegau ac arferion gwaith newydd.

Byddwch hefyd yn gweithredu fel Rheolwr Cysylltiadau â Chyfarwyddwyr mewn rhannau enwebedig o'r Cyngor, gan weithio fel pwynt cyswllt allweddol i sicrhau cynllunio, sicrwydd a chymorth archwilio effeithiol.
 
 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.
Mae trwydded yrru ddilys lawn a’r defnydd o gerbyd yn ddymunol.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

O ganlyniad i’r amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol.

Dyddiad cau: 29/01/2021

Similar jobs

Similar jobs